© Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi

Mustafa Kemal ile Tanışma

Vâlâ Nurettin ile Nâzım Hikmet İnebolu’dan Ankara’ya giderlerken bir yandan da Anadolu’nun sefaletine tanıklık ederler. Vâlâ Nurettin’in katırcı gençle yaptığı röportaj hem halkın bilgi düzeyini hem de Mustafa Kemal imgesini göstermesi bakımından önemlidir:

İleriki mesleğim olan gazeteciliğin bir ambryonu baş gösterdi. Katırcı gençle röportaj yaptım. Bu anketi anlatmışımdır. Fıkralarımda da sırası geldikçe yazmışımdır:
Mustafa Kemal kimdir?
Padişahtır.
Padişah kimdir?
Enver Paşa’dır.
Enver Paşa kimdir?
Halifedir.
Halife kimdir?
Peygamberdir.
Peygamber kimdir?
Allahtır.
Allah kimdir?
Alidir.
Peki, ne yapar, bu Mustafa Kemal, padişah, Ali mali olan adam?
Çamurlu iki parmağı vardır. Uzatınca, düşman kralının gözlerini oyar.
Vâ-Nû, Bu Dünyadan Nâzım Geçti, s.71

Vâlâ Nurettin daha sonra Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisi’ndeki karşılaşmalarını şöyle anlatır:

Büyük Millet Meclisi’ne gittik. İsmail Fazıl Paşa’nın ismini söyleyince görevliler bizi büyük bir salona saygıyla aldılar. Burası binanın tam merkezindeydi. İçinde hemen hemen hiç eşya yoktu. Muayene salonu gibi bir yerdi. Ötesinde berisinde tek tük koltuklar, iskemleler vardı. Herkes pencere tarafında ayaktaydı. Mustafa Kemal’in siluetini görüyorduk. Etrafını iri cüsseli insanlar kuşatmıştı ama göze o çarpıyordu.
Vâ-Nû, Bu Dünyadan Nâzım Geçti, s.94

Mustafa Kemal genç şairlerle doğrudan şiir konusunda konuşur:

Yolculuğunuz nasıl geçti? Ankara’yı nasıl buldunuz? gibi basmakalıp laflara ihtiyaç duymaksızın, Mustafa Kemal bizim için çok önemli bir sadede girdi:
Bazı genç şairler modern olsun diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız.
Daha da konuşacaktı ama yanına bir iki kişi yaklaştı. Bir telgraf getirdiler. Paşa göz atınca telgrafla ilgilendi. Eliyle selamlayıp bizden uzaklaştı.
Vâ-Nû, Bu Dünyadan Nâzım Geçti. Cem Yayınları. 4. Baskı, 1980. s.95

“O satılmış hünkâra siz de mi katıldınız?”

ÖNCEKİ

Bolu'da Öğretmenlik

SONRAKİ
naziminhikayesi