© Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi

Anadolu’ya Yolculuk

Anadolu’ya geçtim. Millet sıska atları, Nuh’tan kalma silahı, açlığı ve bitiyle savaşıyordu Yunan ordularına karşı. Milleti ve savaşını keşfettim. Şaştım, korktum, sevdim, bayıldım ve bütün bunları başka türlü yazmak gerektiğini sezdim, ama yazamadım. Daha büyük bir sarsıntı gerekti…
“Nâzım Hikmet Kendi Şiirini Anlatıyor”, Militan, Haziran 1975, s.20

İnebolu’da Ankara’ya gidebilmek için izin beklerken, Spartakistlerle tanışırlar. Sadık Ahi, Nafi Atıf Kansu ve Vehbi Sarıdal, şairlere daha önceden hiç bilmedikleri Marx, Engels, Kautsky gibi düşünürleri, Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg gibi Spartakistleri tanıtırlar. Sadık Ahi ve arkadaşlarını dinlerken, öğrenecek daha çok şeyleri olduğunu fark ederler.

Vâlâ Nurettin ve Nâzım Hikmet, 1921, Kastamonu

İnançlarımızda büyük bir deprem oluyordu. Manevi bir sarsıntı geçiriyorduk. İki kutup arasında bocalamaktaydık. Spartakistlerin aşıladığı sosyalist fikirler ve o güne kadar kişiliğimizi yoğurmuş bulunan milliyetçi fikirler arasında…
Vâ-Nû, Bu Dünyadan Nâzım Geçti, s.64

Nâzım’a İnebolu’da komünistlik fikirlerini ilk aşılayan Spartakist ağabeyler arasında Sadık Ahi’nin, kırmızı boyun atkısı vardı. Rüzgârda yürüyorduk. Ve o anlatıyordu:
Böyle bir boyun atkısı takıp ihtilal nutukları söylemek, ihtilal şiirleri okumak senin tipine ve manevî bünyene ne kadar yakışacaktır, Nâzım. […]
19 yaşındaki ihtiraslı bir genç şair, bu telkinlere kayıtsız kalabilir mi? İşte Nâzım’ın kafasına komünizmin ilk tohumları bu Spartakist gençler tarafından atılmıştır. Sonraları bu tohum yeşerecek, filizlenecek ve Nâzım’ın sanat hayatına yeni bir yön verecektir.
Vâ-Nû, Bu Dünyadan Nâzım Geçti, s.59

Ankara’dan beklenen izin sadece Nâzım Hikmet ve Vâlâ Nurettin için gelir. Ocak ayının ikinci haftasında, İnebolu’dan yürüyerek yola çıkar ve dokuz günde Ankara’ya varırlar.

Image
Nâzım Hikmet'in On Dokuzuncu Yaşı Neden Önemlidir?
Göksel Aymaz
Akademisyen ve yazar Göksel Aymaz, Nâzım Hikmet’in 19 yaşında Milli Mücadele’ye katılmak için İstanbul dışına çıkıp Anadolu’yu görmesiyle yaşadığı zihinsel kırılmayı anlatıyor.
Nâzım'ın Hikâyesi Videoları

On dokuz yaşı çok önemlidir Nâzım Hikmet’in. Nâzım Hikmet’i bugün dünyanın sayılı sanatçıları arasında gösteren o edebi üretiminin kaynağı on dokuz yaşıdır. Orada büyük bir kırılma yaşar.

İşgal Altında İstanbul

ÖNCEKİ

“O satılmış hünkâra siz de mi katıldınız?”

SONRAKİ
naziminhikayesi