© Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi

“Marksizmin Kalpazanları”

1935’te Portreler’i ve Taranta-Babu’ya Mektuplar’ı yayımlar. Taranta Babu eleştirmenlerin sınıflandırmakta güçlük çektikleri, Nâzım Hikmet’in roman ya da düzyazı olarak atıfta bulunduğu ama destan ya da anlatı-şiir diye de nitelenen türler arası bir yapıtıdır. Avrupa’da yükselen faşizm metnin odak noktasını oluşturur.

TARANTA - BABU'YA SEKİZİNCİ MEKTUP
Nâzım Hikmet, Taranta - Babu'ya Mektuplar. 1935
Mussolini çok konuşuyor TARANTA – BABU!
Tek başına
yapayalnız
karanlıklara
bırakılmış bir çocuk gibi
bağıra bağıra
kendi sesiyle uyanarak,
korkuyla tutuşup
korkuyla yanarak
durup dinlenmeden konuşuyor.
Mussolini çok konuşuyor TARANTA – BABU
çok korktuğu için
çok konuşuyor!.
TARANTA - BABU'YA SEKİZİNCİ MEKTUP
Nâzım Hikmet, Taranta - Babu'ya Mektuplar. 1935
Mussolini çok konuşuyor TARANTA – BABU!
Tek başına
yapayalnız
karanlıklara
bırakılmış bir çocuk gibi
bağıra bağıra
kendi sesiyle uyanarak,
korkuyla tutuşup
korkuyla yanarak
durup dinlenmeden konuşuyor.
Mussolini çok konuşuyor TARANTA – BABU
çok korktuğu için
çok konuşuyor!.

Ancak parti içindeki kimi gelişmeler Nâzım Hikmet’in partiden ihracı ile son bulur. Şubat 1932’de İstanbul’da toplanan TKP kongresi Nâzım Hikmet’i Komintern kararlarını eleştirme özgürlüğü isteyen grup içinde yer aldığı gerekçesiyle partiden ihraç eder. Ardından Mart 1935’te yurtdışındaki başkan Şefik Hüsnü, Komintern’e Stalin karşıtı çalışmaları nedeniyle Nâzım Hikmet’in partiden çıkarıldığını bildiren bir rapor gönderir. Komintern bülteninde yayımlanan bu haber Türkiye’de Parti’nin yayın organı Orak Çekiç’in 1 Haziran 1936 tarihli sayısında açıklanır.

Naci Sadullah ile Nâzım Hikmet 1938 öncesinde bir röportaj sırasında.

Hikmet Kıvılcımlı da Marksizmin Kalpazanları adlı kitabında Nâzım Hikmet’in dış görünüşünün altında sıradan bir “burjuva şairi” yattığını ileri sürer.

Nâzım Hikmet 30 Aralık 1936’da gizli örgüt kurarak komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanır. Bir buçuk ay kadar içeride kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilerek bırakılır. Dışarıda kalışı uzun sürmeyecektir. 17 Ocak 1938’de Beyoğlu’nda, Mediha Halasının oğlu Celalettin Ezine’nin evinde, bir dergi tasarısı üzerinde konuşurlarken tutuklanır.

Ankara Hapishanesi, 1938.

“Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı”

ÖNCEKİ

Hapishane Yılları

SONRAKİ
4. BÖLÜM
naziminhikayesi